Piotr Zygmunt Markielowski

rzymskokatolicki ksiądz kieleckiej diecezji, kapelan szpitalny

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Każdemu człowiekowi,
który celowo, albo też
przypadkowo odwie-
dza tę stronę www,
a szczególnie tym,
którzy mają dobrą
wolę   -   udzielam
błogo+sławieństwa:
k a p ł a ń s k i e g o
Niech  cię  Pan  błogosławi   i  strzeże.   Niech  Pan  rozpromieni
oblicze    swe    nad    tobą,   niech   cię    obdarzy   swą   łaską.
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.
Błogosławieństwo
Boga Wszechmo-
gącego i Miłosier-
nego, Ojca i Syna
i Ducha+Świętego
niech zstąpi na Cie-
bie i na Tych, któ-
rych kochasz i pozo-
stanie na zawsze. Amen.

[Liczb 6:22-27]

 

 

Michael

Święty Michał Archanioł,

Patron tej strony.

Witraż w Kieleckim Szpitalu
św. Aleksandra.
Projekt Elżbieta Pamuła.

PM 1A Tom Lab
    

Administrator strony
ks. Piotr Zygmunt Markielowski
foto.: Tom-Lab, Otwock, Orla 8

diecezja kielce logo