Przepraszam
strona
www.petrus.ns.net.pl
jest w stanie rekonstrukcji

można natychmiast przejść
pod adres strony kieleckiej diecezji klikając poniżej
http://www.diecezja.kielce.pl

lub poczekać 3 minuty
(wówczas przekierowanie nastąpi automatycznie)

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Każdego człowieka,
który celowo, albo
przypadkowo odwie-
dza tę stronę www,
a szczególnie tych,
którzy mają dobrą
wolę udzielam
k a p ł a ń s k i e g o
błogo+sławieństwa:
Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni
oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech
zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.
Błogosławieństwo
Boga Wszechmo-
gšcego i Miłosier-
nego, Ojca i Syna
i Ducha+Swiętego
niech zstąpi na Cie-
bie i na Tych, któ-
rych kochasz i pozo-
stanie na zawsze. Amen.

stat4u